Category: HỖ TRỢ QADH

Là trang tâp hợp các vấn đề liên quan tới hô trợ khách hàng

0

Bảo hành

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH Để khẳng định sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn đặt ra của chúng tối nhằm hạn chế sự rủi do của người sử dụng và cũng la để tạo...

0

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng quạt áo điều hòa – áo điều hòa – quạt bảo hộ cho ngày nóng bức thêm tuổi thọ: Vặn đai ren của 2 quạt ra. Gắn 2 quạt vào...

Bộ quạt áo điều hòa 1

Hello world!

Xin chào những người lao động đang phải làm việc trong môi trường nóng bức cực độ. Quạt Áo Điều Hòa xin được tư vấn cho các bạn để có thể giảm bớt đi...